view of wheat 3

2021 and the Year Ahead - From the President’s Desk

08 January 2021
0 comments
Doug Stern

2020 was an interesting year for us all. But we must not dwell on the unpleasant memories of that past, as it was nothing other than a perfect storm of economic decline that was only worsened by the COVID19 pandemic.

Let us as the Commercial Agricultural Sector rather accept the opportunities presented by the new year ahead. It is up to us as farmers to be optimistic about the future and mould ourselves and our operations according to the status quo.

Most importantly, we must be respectful and open to suggestions in the way we conduct business. We must be willing to hear the opinions of others. This is not always easy to do, but the impact could be positive for us as individuals and as an organisation.

Let us as Agri Eastern Cape members make a statement, not only to the general public but also to the other organisations, that we as commercial farmers can band together and make a positive difference in our province and in our country. No matter how big or small the effort, we have the power to create hope for the Eastern Cape and South Africa. Without hope our country has no future, and the question remains – What is the alternative?

As Einstein once quoted, “In the middle of difficulty lies opportunity…”
I appeal to all the members of Agri Eastern Cape to remain positive amid the uncertainty of the year ahead and look for the opportunities that will undoubtedly present themselves.

May you have a positive and prosperous year ahead, and I hope you all make the best of 2021.

Sincerely,

Doug Stern
President
Agri Eastern Cape


2021 en die Jaar Voorentoe – Uit die Kantoor van die President

2020 was 'n interessante jaar vir ons almal. Maar ons moet nie vashaak op die onaangename herinneringe van die verlede nie, aangesien dit niks anders as 'n perfekte storm van ekonomiese agteruitgang is , erger gemaak deur die COVID19 pandemie.

Laat ons as die Kommersiele Landbou-Sektor liewer aanvaar die geleenthede gebied deur die nuwejaar wat voorlê. Dit hang van ons as boere af om optimisties te wees oor die toekoms, onsself en ons bedrywighede.

Die mees belangrikste is, ons moet respekvol wees en oop vir voorstelle in die manier waarop ons sake doen. Ons moet vrywillig wees om die opinies van ander aan te hoor. Dit is nie altyd maklik om te doen nie, maar die impak kan positief wees vir ons as individue en as ‘n Organisasie.

Laat ons as Agri Oos-Kaap lede 'n standpunt maak, nie net aan die algemene publiek nie, maar ook aan die ander organisasies, dat ons as kommersiele boere saam kan bind en 'n positiewe verskil kan maak in ons provinsie en land. Maak nie saak hoe groot of klein die inspanning mag wees nie, ons het die mag om hoop te skep vir die Oos-Kaap en Suid-Afrika. Sonder hoop het ons geen toekoms nie, want die vraag bly staan- Wat is die alternatief?

Soos Einstein eens aangehaal het, “In the middle of difficulty lies opportunity…”
Ek beroep al die lede van Agri Oos-Kaap om positief te bly te midde van die onsekerheid in die jaar voorentoe en te soek na geleenthede wat ongetwyfeld gebied sal word.

Mag jy 'n positiewe en voorspoedige jaar beleef, en mag jy die beste maak van 2021

Groete,

Doug Stern
President
Agri Oos Kaap


Archives